Show menu

Akrilni premazi

V akrilnih lakih je bistvena sestavina akrilna smola, ki z dodajanjem ustreznega monomera in fotoiniciatorja preide v zelo reaktivni barvni ali brezbarvni lak za utrjevanje z UV sevanjem. Vsebnost hlapnih organskih topil je majhna (3 do 10 %).

Prednosti akrilnih lakov so:

  • zelo hitro se utrjujejo
  • odličen oprijem
  • mehansko in kemijsko zelo odporni filmi
  • dobro polnijo pore in poživijo barvo lesa
  • visoka vsebnost suhe snovi in majhna emisija topil
Akrilni prozorni temeljni lak
Akrilni beli temeljni lak
Akrilni beli pokrivni lak
Akrilni univerzalni lak – mat
Akrilni končni lak - HQ
Akrilni univerzalni/kočni lak - HQ